Superfinále extraligy

Superfinále 2021

Vstupenky je možné objednat a zaplatit s předstihem za zvýhodněnou cenu nebo je zakoupit na pokladně přímo na místě za základní cenu.

Ceny vstupenek:

 1. Základní vstupné zakoupené přímo na místě:

200 Kč 

senioři starší 65-ti let 100 Kč 

 1. Zvýhodněné před objednané vstupenky:

150 Kč 

senioři starší 65-ti let 75 Kč 

Děti do 120 cm a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P vstup zdarma.

Vstupenky budou prodávány do konkrétních sektorů bez rozlišení řady či sedadla. Rozmístění sektorů a jejich označení naleznete v připojeném plánku haly. Zde naleznete také informaci, kolik vstupenek je v daném sektoru aktuálně k dispozici.

Důležité pokyny:

Z organizačních důvodů bude obsazován nejprve sektor E a následně sektor B. Teprve při jejich naplnění budou uvolněny i sektory C a A. 

Sektor D je vyhrazen pro fanklub finalisty, který do utkání bude nastupovat jako „domácí“.

Sektor F pro fanklub finalisty, který do utkání bude nastupovat jako „hosté“. 

Místa ve středových sektorech E a B si můžete zajistit včasným nákupem vstupenek v předprodeji.

Vstupenky nejsou vázány na konkrétní sedadla, pouze k danému sektoru. Platí pravidlo „kdo dřív přijde, bude si moci vybrat lepší místa“. Proto přijďte s dostatečných časovým předstihem. Tím se také vyhnete frontám u vstupu. 

Správný nohejbalový fanoušek si nenechá ujít už dopolední superfinálový souboj 1. ligy žen se začátkem od 9,00 hod. a následně i bitvu o šampiona v 1. BDL lize startující od 12,30 hod.  Letošní 50leté jubileum ČNS oslavíme exhibicí od 15 hod. a vrcholem dne bude utkání 2 nejlepších celků extraligy mužů od 17,30 hod.


Postup pro získání zvýhodněných před objednaných vstupenek:

 1. žádosti vyřizuje Lucie Lukáčová (tel. 602 749 596)

 2. žádost o konkrétní počet a druh vstupenek (např. počet seniorských vstupenek) do určitého sektoru zašle objednavatel na mail lukacoval@centrum.cz . Na jinou formu provedené objednávky nebude brána zřetel.

Mailem zaslaná objednávka tedy bude mít např. tuto podobu:

Objednavatel : Jan Novák

počet vstupenek : 6

z toho počet seniorských vstupenek : 1

sektor : E

celková částka vstupného : 650 Kč

 1. zvýhodněné vstupenky musí být objednány a zcela zaplaceny v termínu do 25.10.2021

 2. po obdržení žádosti bude objednavateli mailem potvrzena jeho objednávka a současně mu zaslány údaje k bezhotovostní platbě za jím objednané vstupenky. Tyto údaje budou obsahovat celkovou cenu, číslo bankovního spojení, variabilní symbol pro platbu a text zprávy pro příjemce platby.

 3. v případě, kdy objednavatel nezaplatí jimi objednané vstupenky v termínu do 25.10.2021 jeho objednávka zaniká a nebude uspokojena.

 4. řádně objednané a zaplacené vstupenky u vstupu do haly na označeném místě pro vyzvednutí před objednaných vstupenek (vstup do haly z ulice Kovanecká). Osoba, které bude vstupenky vyzvedávat nahlásí svůj variabilní symbol platby a následně jí budou vstupenky vydány. U výdeje vstupenek z předprodeje bude možné vydat jen celou objednávku, ne pouze její část. Například pokud si společně s kamarády z oddílu objednáte 10 vstupenek, u výdeje po nahlášení jména a unikátního kódu obdržíte všech 10 vstupenek najednou. Zvolte si proto v takovýchto případech zodpovědnou osobu, která zajistí distribuci vstupenek v rámci skupiny.

 5. v případě nevyzvednutí zaplacených před objednaných vstupenek nevzniká nárok na vrácení zaplacení částky za vstupenky

 

Seznam klubů a jednotlivců s nárokem na volné vstupenky:

 

Skupina A :

 • členové výkonného výboru (každý 2 ks)

 • členové kontrolní komise (každý 2 ks)

 • odborné komise: generální sekretář (2 ks), Komise mládeže (2 ks/osobu), Komise žen (2 ks/osobu), Komise rozhodčích (2 ks/osobu), Komise tuzemského rozvoje a propagace (2 ks/osobu), Disciplinární komise (2 ks/osobu), Komise reprezentace a zahraničních vztahů (2 ks/osobu), Trenérsko metodická komise (2ks/osobu), Legislativní komise (2ks/osobu), Sportovně technická komise (2ks/osobu)

Výše uvedené osoby budou k provedení rezervace jejich vstupenek vyzvání mailem generálním sekretářem ČNS a svoji rezervaci musí potvrdit na mail lukacoval@centrum.cz do 25.10.2021.

V rámci této skupiny není vyžadována platba vratné zálohy ze rezervované vstupenky – viz. skupina B.

Skupina B :

 • finalistky 1. ligy žen (každý oddíl 25 ks)

 • finalisté BDL (každý oddíl 20 ks)

 • bronzové družstvo 1. ligy žen (10 ks)

 • bronzové družstvo BDL (15 ks)

 • finalisté Extraligy mužů (každý oddíl 30 ks)

 • ostatní extraligové oddíly: semifinalisté (10 ks), ostatní oddíly (4 ks)

 • KNS (každý KNS 2 ks)

 • mládežnické oddíly: pro ostatní účastníky BDL (s výjimkou finalistů a 3. družstva) nebo Poháru ČNS 10 vstupenek na oddíl

Výše uvedené oddíly a osoby budou k provedení rezervace jejich vstupenek vyzvání mailem generálním sekretářem ČNS a svoji rezervaci musí požadavek potvrdit nejpozději do 25.10.2021 na mail lukacoval@centrum.cz

Pro skupinu B platí, že nárok na získání volné vstupenky vznikne posláním požadavku a následným bezhotovostním zaplacením zálohy odpovídající ceně 150 Kč za každou vstupenku v rámci volné kvóty vstupenek – viz. výše. 

K úhradě částky zálohy včetně přidělení platebních údajů budou vyzváni po zaslání objednávky. Celou objednávku bude třeba uhradit v termínu do 25.10.2021.  

V případě neprovedení úhrady nárok na volné vstupenky zaniká. 

Vrácení zaplacené zálohy bude v termínu do 5.11.2021 bezhotovostním převodem zpět na účet, z něhož byla platba zaslána.  Vrácená platba bude odpovídat skutečnému počtu fyzicky odebraných vstupenek. Za neodebrané vstupenky se záloha nevrací!

Tento systém je zvolen v závislosti na negativních zkušenostech z minulých ročníků, kdy řada klubů využila naplno své kvóty na volné vstupenky, ale následně si je nevyzvedla a tyto vstupenky tak nemohli využít ostatní zájemci. Za nevyzvednuté vstupenky se tedy  částka 150 Kč nevrací!

Vyzvednutí volných vstupenek:

 • objednané volné vstupenky budou k vyzvednutí na pokladně v den konání superfinále

 • volné vstupenky pro jednotlivce si vyzvedne každá osob zvlášť

 • volné vstupenky pro oddíly (finalisté ženy i muži, bronzové mužstvo ženy i muži, extraligové oddíly a mládežnické oddíly) se budou vyzvedávat vždy hromadně najednou prostřednictvím pověřené osoby

V Praze dne 14.10.2021

Vydal: Výkonný výbor ČNS