Rozhovor s Mirkem Běhůnkem

V kolika letech jsi začal s nohejbalem, kdo tě k němu přivedl a co tě na něm v prvopočátcích tvé kariéry zaujalo?

Kamarád a spoluhráč Pavel Kadlček. V té době jeden z nejlepších smečařů naší úrovně. Počátkem 80 tých let bylo, mi přes třicet, jsme začali hrát odborářskou ligu nohejbalu stavebních organizací. Několikrát jsme postoupili na MČR do Pardubic, kde jsme se ctí reprezentovali náš kraj. Na tyto klání rád vzpomínám pro velkou soutěživost a kamarádskou atmosféru.

Víme, že jsi rozjížděl nohejbal na Pustkovci. Můžeš nám přiblížit historické začátky?

V roce 1986 jsme s 14 kamarády a nadšenci založili nohejbalový oddíl při TJ Sokol Pustkovec. Museli jsme si svépomocně vybudovat oplocení kurtů, upravit antukové kurty, vykopat odtokovou jímku do kanalizace z šaten, upravit a rekonstruovat šatny, odstranit sloupy a dráty osvětlení bývalé ledové plochy a mnoho drobných udržovacích prací. Soutěž v okresním přeboru jsme zahájily a od tohoto data jsme nechyběli v žádném ročníku až doposud.

Postupem času jsme hráli v kraji i veterány, žáky a dorost. Bohužel s těchto prvních nadšenců jsem zůstal v oddíle sám.

Co ti nejvíce pomohlo v tvém nohejbalovém růstu?

Dobří kamarádi a nadšení pro nohejbal, soutěživost, obětavost a vůle něco dosáhnout.

V jakých klubech a soutěžích jsi působil?

Jen v TJ Sokol Pustkovec, jehož jsem stále členem.

Hráli jsme ve všech soutěžích řízených KNS kraj a okres muži, žáci a dorost a byl jsem u zrodu veteránské soutěže od roku cca 1993.

Kdo byl nebo je tvým nohejbalovým vzorem?

Nemám konkrétní vzor, ale jsou to všichni hráči, co v nohejbalu něco dosáhli a také něco nového přinesli. Byla by jich celá řada a nechci nikoho opomenout, ale každý byl v něčem specifický.

Koho považuješ za největší nohejbalovou osobnost v MSK případně v ČR?

V minulosti pan Rudolf Širocký trenér Opavy a reprezentace ČR, dále pan Pavel Wimmer dlouholetý předseda KNS, člen ČNS, trenér a hráč prvoligového TJ SBD NH Ostrava Zábřeh. Ze současných osobností pan Víťa Zgarba vedoucí extraligového Vsetína.

Jaký je tvůj největší nohejbalový zážitek?

Všechny Mistrovství světa v nohejbale, kterých jsme se s kamarády zúčastnily, zvláště to poslední v roce 2016.

Na koho se během roku na kurtech nejvíc těšíš? Že se s ním uvidíš, poklábosíš?

Se všemi kamarády a příznivce se kterými jsme sváděli urputné boje na kurtech a kteří už aktivně nehrají, ale zůstali nohejbalu věrni, ať už jako funkcionáři nebo fandové.

Pohybuješ se v nohejbale dlouho, máš nějakou úsměvnou vzpomínku?

Moc úsměvných příhod nemám, ale když si z minulosti vzpomenu na zápasy bratří Podzemných ti dovedli pobavit!? Bohužel, Karel již není mezi námi, čest jeho nohejbalové památce.

Funkcionářské otázky...

Co tě vedlo k tomu být funkcionář a jak dlouho působíš (stále jsi předseda TJ Sokol Pustkovec) v této funkci?

Mí předchůdci v oddíle nohejbalu to nebrali vážně, a tak jsem se těchto funkcí na zkoušku ujal a nějak se to protáhlo.

Od řadového člena přes předsedu nohejbalu (22let), místopředsedu TJ (20 let), ekonoma TJ (18 let) a předsedu TJ (8 let) jsem stále členem v TJ Sokol Pustkovec. Dále jsem byl 27 let členem KNS a jedno funkční období cca 5 let členem komise rozhodčích ČNS.

Byl jsi u organizace mistrovství republiky trojic. Kdy se v Ostravě konalo? Jak vzpomínáš na tuto akci a kdo s ní pomáhal?

V září 2006 jsme v Ostravě pořádali 30. mistrovství ČR trojic. Hrálo se v nové sportovní hale na Dubině. Hlavní organizátor byl Víťa Zgarba za pomoci KNS MSK a nohejbalistů TJ Sokola Pustkovec. Organizace a úroveň celé akce byla výborná.

Jaké máš aktuální cíle a plány?

Přežít a pomáhat udržet, rozvíjet tento ryze český sport, který u nás bude mít 100 let.

Kdy proběhne rekonstrukce nohejbalové haly na Pustkovci?

Pravděpodobně v 1. polovině 2021, pokud se zase něco ne...

Jaký je tvůj názor na rozvoj nohejbalu v ČR a ve světě?

Většina sportů prožívá svůj vývoj, a tak je to i u nohejbalu, změny pravidel, dopady ze tří na dva a mezinárodní dokonce na jeden dopad. Ne všechny tyto změny jsou progresívní, ale určitě se hra zrychlila. Jedno dopadový nohejbal je jen pro trénované borce a dost se vzdaluje běžným soutěžím.

Máš nějaký tip, jak přilákat mladé nebo třeba i vysloužilé sportovce k nohejbalu?

Bohužel nemám, nohejbal byl a bude menšinový sport, byť je ryze český. Mladí tíhnou k fotbalu, florbalu a tenisu ve kterých vidí svou budoucnost. Nohejbal se hraje jen na amatérské úrovni a žádné světové hvězdy a vzory nejsou.

Co bys poradil současnému vedení KNS MSK?

Jsem dalek tomu, abych někomu radil, ale vždy jsem ochoten novému vedení pomoci. Věřím, že nové vedení bude plnit své poslání, udrží a zlepší nohejbalové soutěže. Jsou to mladí a nohejbalu znalí borci.

Vzkaz fanouškům nohejbalu?

Fanděte dobrému nohejbalu, podporujte a pomáhejte, jak můžete tomuto krásnému sportu.