Plánovaná reorganizace soutěží ČNS

Ze zápisu jednání VV ČNS 19.10. 2021...

Ad 7) (Ne)konání kvalifikace o 2. ligu

Kvalifikace o 2. ligu mužů nebude vyhlášena. Miroslav Sachl navrhuje otevřít 2. ligu bez kvalifikace, na obdobném principu jako letošní soutěžní ročník. Členové diskutovali o možnostech řešení nedostatku týmů v této soutěži. Řešení se nabízela v návrzích na sloučení 1. a 2. ligy, dorosteneckém modelu,  změnovém formátu, rozdělení na regiony s menšími dojezdy atd. Podrobnější diskuse vyústila v návrh na změnu systému 2. ligy na režim DL (min. 4 hráčis částečnou modifikací. STK rozpracuje nový model soutěže.


Co si myslí nohejbalová veřejnost o tomto rozhodnutí najdete i na zetkách.